تماس با ما

بخش سیاسی / دفتر سفیر

Tel: +44 207 225 0095 | eMail: ea@afghanistanembassy.org.uk

بخش قونسلی

Tel: +44 7387424045 | +44 7387424071 | eMail: consulate@afghanistanembassy.org.uk

Address: 31 Princes Gate, SW7 1QQ, London, United Kingdom

Map & Location:

دکمه بازگشت به بالا