امروز : شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶
Home » خدمات قونسلی » د پیدا کیدو د سند تائید

د پیدا کیدو د سند تائید

د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت په لندن کښی د هویت د سند تائید او یا د پیدالیدو د سند تائید د هغو افغانی اتباعو د پاره چه په بریتانیا، شمالی ایرلند او ایرلند جمهوریت کښی ژوندکوی صادر وی.

هغه افراد چه تر ۱۲ کلن سن نه کښته وی د هغوی د پیداکیدو دسند د پاره دلته کلیک کړی.

 

د توجه وړ: د افغانستان اسلامی جمهوریت سفارت په لندن کښی د پیداکیدو سند شهادت نامه نه صادر وی. دغه نمایندگی  فقط تاریخ او پیداکیدو ځای د غوشتونکی تائید وی.

  • د ملاقات وخت مخکی له مراجعه نه د انلاین سیستم له لاری حتمی دی.
  • د غوشتونکی حضور چه تر۱۲ کلن سن نه پورته وی حتمی دی.
  • د غوشتنلیک فورم ډک کول چه په درو ژبو دی (پښتو، دری او انگلیسی)
  • یوه قطعه عکس د غوشتونکی چه استندرد وی.
  • د غوشتونکی د هویت تائید اصل، لکه افغانی تذکره چه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تائید سوی وی.
  • د بریتانیوی پاسپورت او یا هم د مسافرت سند د غوشتونکی (Travel Document).
  • د اوسیدو د محل سند په بریتانیا کښی (برشنا بل، گاز بل او نورو)
  • د دی سند فیس ۲۰ پوند دی. مبلغ ئی د بانک کارت د قونسلی شعبه کښی او یا په نژدی ترین بانک کښی تادیه کیږی.