زندگینامه سفیر

فشرده زندگینامه سفیر ســـید طــیب جـواد

ســـید طیــب جـواد سفیر کبیر افغانستان در بریتانیا است. قبلاَ به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، سفیر افغانستان در امریکا، برازیل، کولمبیا، آرژانتین و مکسیکو، و مشاور ارشد سیاسی و روابط خارجی رئــیس اجرائیه دولت جمهوری افغانستان خدمت نموده است. او همچنان قبلاَ رئیس شرکت مشاورتی و سرمایه گذاری کاپیتالیز در واشنگتن دی.سی. امریکا، و رئیس بنیاد خیریه افـغـانستان (Afghanistan Foundation)، و استراتیژیست (راهکاریاب) سیاسی بین المللی در شرکت بین المللی آپکو (APCO) و عضو هیئآت مدیره چندین سازمان بین المللی به شمول نهاد کانکوردیا (Concordia) در نیویارک، بوده است.

در گسترۀ اکادمیک، در دانشگاه جان هاپکنز، دانشکده مطالعات عالی بین المللی پاول نیتز، درواشنگتن دی.سی. امریکا از سال ۲۰۱۰ بدینسو، دپلومات مقیم (Diplomat in Residence) میباشد و قبلاً در دانشگاه هاروارد، دانشکدۀ جان اف کینیدی، ایالت ماساچوسیتس پژوهشگر و استاد رهنما در رشته دپلوماسی برای رفع خشونت بوده است.

در گسترۀ مدیریت، از زمان ایجاد دولت مؤقت در سال ۲۰۰۲ در افغانستان، در روند حکومتداری و نهاد سازی ملی نقش داشته است.  وی در تعیین راهکارهای دولت، تطبیق پالیسی حکومت برای انتقال به یک حکومت دموکراتیک، و رفرم در حکومت های مؤقت، انتقالی و انتخابی نقش داشته است. در دوران خدمت به حیث رئیس دفتر رئیس دولت، او ناظر جلسات کابینه و عضو شورای امنیت بوده و در بازسازی نهاد های ملی امنیتی، دفاعی، حقوقی و عدلی کشور سهیم بوده است. در دوران تاریخی تسوید قانون اساسی جدید افغانستان به حیث مشاور و مسئوول روابط رئیس جمهور با کمیسیون تسوید قانون اساسی افغانستان ایفای وظیفه نموده است. وی همچنان عضو کمیسیون های دولتی و لویه جرگه های ملی اضطراری و مشورتی بوده است.

در گستره دپلوماسی و روابط بین المللی، وی نه تنها در اکثر دیدار ها و نشست های مهم داخلی و خارجی زعمای افغانستان نقش و حضور داشته است، بلکه در بیشتر از پنجاه نشست بین المللی در مجامع کلیدی اقتصادی، امنیتی و دپلوماتیک در امریکای شمالی، امریکای لاتین، جهان عرب، جنوب شرق آسیا، آسیای میانه، اروپا و افریقا نماینده گی و سخنرانی نموده است.  وی با اعضای کنگره امریکا  و مطبوعات بین المللی روابط نزدیک دارد و مسئوول تدوین مذاکرات  تاریخی  “کمپ دیوید” میان رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور کرزی در سال ۲۰۰۵، بوده است، و در سازماندهی اکثر کنفرانس های بین المللی در باره افغانستان بشمول کنفرانس های اقتصادی برلین، توکیو، پاریس، روم  و لندن و کنفرانس های امنیتی ناتو در بروکسل و وارسا همکاری نموده است. در دوران سفارت وی ، مطبوعات امریکا نمایندگی سیاسی افغانستان در امریکا را از جمله فعال ترین سفارت ها در واشنگتن معرفی مینمودند.

درگسترۀ مطبوعات، از سالیان جهاد و مقاومت بدینسو در مطبوعات بین المللی پیرامون مسائل مربوط به امنیت و رشد اقتصادی خاور میانه وآسیای مرکزی حضور داشته است و نزدیک به هزار مقاله، رساله و مصاحبه های او به زبان های مختلف در آسیا، اروپا و امریکا به نشر رسیده است. در اکثر دانشگاه های معروف امریکا و نهاد های پژوهشی اروپا سنخرانی نموده است. وی گاه گاهی که فرصت دست دهد در گستره ادب، تصوف، تاریخ و سیاست مینویسد و کتاب تالیف مشترک او “واقیعت های جنگ بازسازی افغانستان” در سال ۲۰۰۵ در امریکا منتشر گردیده است.

در گستره فکری و ایده لوژیک، چه در چوکات دولت یا بیرون از آن، پشتیبان استوار حقوق بشر، رفع خشونت، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی بوده است.

در گستره خدمتگذاری اجتماعی، وی از طریق نهاد های غیر انتفاعی خدمات اجتماعی به مردم و خصوصاً جوانان افغان ارایه می نماید و به پاس خدمات ایشان، نشان ها و مدال های فراوان ملی و بین المللی، بشمول مدال خدمتگذاری در لویه جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۳، کابل، جایزه خدمت برای ساختن ملت، سال ۲۰۰۷، واشنگتن، جایزه ویژه خدمت برای بهبود کیفیت زیست، سال ۲۰۰۴، واشنگتن، را کسب نموده است.

زادگاه او شهر قندهار است. منسوب به یک خانواده منور و روحانی، و پسر پروفیسر میر حسین شاه، مؤرخ و استاد دانشگاه کابل، است. وی فارغ التحصیل لیسه فرانسوی استقلال کابل و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. همچنان مدارک عالی فوق لیسانس در رشته حقوق، مدیریت وعلوم سیاسی از دانشگاه های ویلهمز، مونستر آلمان و گولدن گیت، سانفرانسیسکو دریافت نموده و دکتورای افتخاری در مدیریت بین المللی از دانشگاه ارگوسی واشنگتن دی.سی. دارد.

وی اسب سواری را دوست دارد و پولو یا “چوگان” بازی میکند و در بازی های پولو در امریکای لاتین و آسیا شرکت مینماید وی همچنان عضویت افتخاری قبیله سرخ پوستان الالت مونتانای امریکا را دارد. آقای جواد متاهل است و شمیم جواد، رئیس بنیاد آینده، همسر او و ایمان جواد پسر او میباشند.

دکمه بازگشت به بالا