امروز : چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
Home » خدمات قونسلی » تائید سند و دیگر تصادیق

تائید سند و دیگر تصادیق

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سندهای از قبیل تذکره، سند تائیدی تولد، نکاحنامه وغیره را که قبلا توسط وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق گردیده باشند، تائید میکند. اسنادی که قبلا توسط وزارت امور خارجه در کابل تصدیق شده باشند، مجانی تائید میشوند.

در مواردی ممکن است سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سند تصدیق شده در وزارت امور خارجه را دوباره به کابل برای تصدیق مجدد ارسال نماید که در آن صورت روند طی مراحل طولانی تر میشود.

تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی،با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید .

دیگر تصادیق:

برای معلومات بیشتر در مورد تصادیق و تائیدی اسناد،  لطفا به شماره (۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۸) تماس بگیرید.