تصدیق ازدواج

تصدیق ازدواج فقط برای اتباع افغان که در بریتانیا، آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند سکونت دارند، صادر میگردد. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن نکاحنامه صادر نمیکند.

برای تقاضای سند تصدیق ازدواج شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید
  • حضور متقاضی ها (شوهر و خانم) حتمی است.
  • خانه پری و تکمیل فورمه درخواستی. فورمه درخواستی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی از بخش فورمه ها قابل دسترسی است
  • یک یک قطعه عکس از متقاضی ها (شوهر و خانم) که جدید و استندرد باشند.
  • اصل سند تائید هویت متقاضی ها از قبیل تذکره افغانی که از وزارت امور خارجه در کابل تائید شده باشد.
  • پاسپورت و ویزه هردو شخص متقاضی(شوهر و خانم) که هویت و اقامت هردو را در بریتانیا تائید نماید.
  • سند تولد فرزند که نام والدین (پدر و مادر) در آن درج باشد. در صورت نبود فرزند و عدم ارائه سند تولد فرزند، دونفر شاهد که ازدواج هردو را تائید نماید حتمی است. شاهدها باید اسناد تائید هویت و سند ثبوت اقامت در بریتانیا را ارائه نمایند.
  • ارائه اسناد تائید وثبوت محل اقامت زوج در بریتانیا از قبیل بل برق و غیره
  • فیس برای صدور سند ازدواج مبلغ ۴۰ پوند است. فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

برای دریافت فورمه تصدیق ازدواج اینجا کلیک نمائید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن