تصدیق اسناد: (Legalisation)

fco-legalisation1

تمام اسناد  صادر شده از بریتانیا برای اجراات در افغانستان که نیاز به تصدیق شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دارند، نخست این اسناد باید در وزارت امور خارجه بریتانیا تصدیق و تائید گردند. اسنادی که از افغانستان صادر شده باشد، باید قبل از مراجعه به شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، در وزارت امور خارجه افغانستان در کابل تصدیق و تائید گردند.

روند طی مراحل تصادیق در شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن ظرف دو روز تکمیل میگردند.

تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی،با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید .

هر سند بصورت جداگانه و علیحده تصدیق میگردد. درخواستی ها بصورت حضوری و هم از طریق پست ارائه شده میتوانند. در صورت که درخواستی شما از طریق پست ارسال گردیده باشد، در آن صورت باید یک پاکت که پول پستی آن پرداخت شده باشد و  آدرس برگشتی روی آن درج شده باشد ضمیمه درخواستی باشد.

فیس:

فیس تصادیق اسناد تجارتی: ۳۰۰ پوند

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: ۱۵۰ پوند (برای محصلین غیر افغان)

فیس تصادیق اسناد تحصیلی: ۲۰ پوند (برای محصلین افغان)

فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

دکمه بازگشت به بالا