ویزه اطفال

تمام اطفالی که از والدین افغان و در بیرون از افغانستان تولد شده باشند و قصد سفر به افغانستان را داشته باشند،  اخذ ویزه اطفال یا اجازه نامه ورود حتمی است. اگر طفلی از والدین افغان در افغانستان تولد یافته باشد و محل تولد طفل روی پاسپوت مشخصا درج شده باشد، اخذ ویزه اطفال حتمی نیست.

برای اخذ ویزه اطفال  موارد ذیل حتمی است:

  • تعیین وقت ملاقات: اخذ نوبت از طریق سیستم انلاین وبسایت ما
  • پاسپورت که حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار داشته باشد
  • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه مخصوص ویزه اطفال
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • حضور یکی از والدین (پدر یا مادر) حین اخذ ویزه حتمی است
  • سند تولدی طفل با درج مشخصات والدین
  • کپی پاسپورت والدین (لطفا اصل پاسپورت والدین را ارائه نمائید)
  • ویزه اطفال برای مدت پنج سال و بصورت کثیرالمسافرت صادر میگردد
  • فیس  مبلغ ۲۰ پوند است. فیس را از طریق کارت بانکی در شعبه قونسلی  پراخت نمائید. شعبه قونسلی پول نقد و یا چک را نمی پذیرد. فیس پرداخت شده مسترد نمیشود.

 

دکمه بازگشت به بالا