فیس ویزه

  1. ویزه  ورودی / تجارتی / توریستی عادی سه ماهه – تک ورود ۱۴۰٫۰۰ پوند
  2. ویزه ورودی/ تجارتی  شش ماهه کثیرالمسافرت (اقامت ۹۰ روزه) ۴۲۰٫۰۰ پوند
  3. ویزه ورودی/ تجارتی یکساله (کثیرالمسافرت) (اقامت ۱۸۰ روزه) ۸۰۰٫۰۰ پوند
  4. ویزه رودی / ویزه کار برای کارمندان سازمان ناتو(کثیرالمسافرت) ۹۴۰٫۰۰ پوند
  5. ویزه برای دیپلومات، کارمندان ملل متحد و پاسپورت خدمت ۰٫۰۰ (مجانی)
  6. ویزه برای زوج افغان ۰٫۰۰ (مجانی)
  7. ویزه اطفال افغان ۰٫۰۰ (مجانی)
  8. فیس پستی برای برگشتاندن اسناد شما ۱۵٫۰۰ پوند
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن