تمدید پاسپورت – دری

سفارت افغانستان درلندن پاسپورت اتباع افغان که در کشورهای بریتانیا، آیرلندشمالی و جمهوری آیرلند سکونت دارند، تمدید مینماید. براساس مقررات موجود این سفارت فقط پاسپورت عادی و تحصیلی را تمدید مینماید.

برای معلومات بیشتر در مورد تمدید پاسپورت برای افغانهای مقیم جمهوری آیرلند، اینجا کلیک نمائید.

سفارت افغانستان درلندن، پاسپورت افغانی که حامل/ دارندگان آن در کشورهای بریتانیا، آیرلندشمالی و جمهوری آیرلند سکونت دارند، را تمدید مینماید.

متقاضیان که فورمه های درخواستی شان را بصورت مکمل خانه پوری نکرده باشند و یا اسناد، مدارک و معلومات لازم ودقیق ارائه نتوانند، تقاضا و درخواستی شان طی مراحل نمیگردد و پول فیس شان نیز مسترد نمیشود.

برای تمدید پاسپورت موارد ذیل حتمی است:

  1. تعیین وقت ملاقات: قبل از مراجعه به شعبه قونسلی،با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، لطفا وقت بگیرید .
  2. حضور شخص متقاضی: حضور شخص متقاضی حین ارائه درخواست پاسپورت حتمی است.
  3. فورمه درخواستی: فورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی تمدید پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
  4. ارائه اصل اسناد: پاسپورت شخص متقاضی.
  5. پرداخت فیس: پاسپورت برای مدت یکسال (۱۵) پوند، دو سال (۳۰) پوند، سه سال (۴۵) پوند، چهار سال (۶۰ ) پوند و پنج سال (۷۵) پوند، تمدید میگردد. پاسپورت بیشتر از پنج سال تمدید نمیگردد. در صورتیکه پاسپورت مذکور برای مدتی بدون تمدید باشد روزهای تمدید ناشده حساب گردیده و جریمه آن پرداخت میگردد.

پاسپورتهای فاقد اعتبار، تغییر در عکس متقاضی و خراب شده تمدید نمیگردد. موضوع را قبلاً از طریق تلفن با کارمند بخش قونسلی سفارت در جریان بگذارید.

نوت: لطفا فورم درخواستی را قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، داونلود وخانه پری کنید.

برای داونلود فورمه تمدید پاسپورت اینجا را کلیک نمائید.

بستن