امروز : یکشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۶
Home » خدمات قونسلی » پاسپورت – دری (جمهوری آیرلند)

پاسپورت – دری (جمهوری آیرلند)

تقاضای پاسپورت جدید برای افغانهای مقیم کشور جمهوری ایرلند:

۱   تنها افغانهای مقیم کشور جمهوری آیرلند میتوانند از طریق پست برای پاسپورت جدید تقاضا نمایند.

۲  ارسال اسناد و مدارک لازم:

.   خانه پری فورم پاسپورت جدید به زبانهای دری/پشتو و انگلیسی. فورم را میتوانید از اینجا دونلود نماید

.   سه قطعه عکس پاسپورت (اندازه عکس: ۴x 4.5 سانتی متر باشد) که از شش ماه کهنه نباشد. مستقیماً از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود

.   تذکره تابعیت  و پاسپورت قبلی افغانی.

.   ویزه کشور آیرلند در صورت عدم آن اسناد معتبر که اقامت شما را در کشور آیرلند تصدیق کند ( اسناد بدون عکس پذیرفته نمیشود)

.   تصدیق آدرس شخص متقاضی  مانند بل برق، گاز، تلفون و امثال آن

.  ارسال ۱۰۵ پوند پوستل آردر برای فیس پاسپورت جدید بنام سفارت افغانستان در لندن.

.   یک پاکت خالی با آدرس شخص متقاضی با پوسته راجستر شده که پاسپورت جدید متقاضی دوباره به آن آدرس ارسال گردد، در غیر آن ۱۰ پوند برای ارسال پاسپورت جدید بفرستید.

۳   اسناد فوق را از طریق پست راجستر شده ارسال نماید تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود.

۴   بعد از دریافت اسناد مکمل با شخص متقاضی بخاطر تصدیق هویت مصاحبه کوتاهی از طریق سکایپ صورت میگیرد. وقت مصاحبه از طرف شعبه قونسلی سفارت تعین میگردد.

۵   برای معلومات بیشتر به شماره ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۸ با ما به تماس شوید. در صورت مشکل تماس با ما از طریق تلفون به ایمل آدرس ذیل پیام بگذارید(passport@afghanistanembassy.org.uk)