پاسپورت – دری (جمهوری آیرلند)

تقاضای پاسپورت جدید برای افغانهای مقیم کشور جمهوری ایرلند:

به اطلاع مراجعین محترم رسانیده میشود اینکه شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن بعد از تاریخ ۲۴ نومبر ۲۰۱۷ پاسپورت های قدیمی دستنویس را تمدید نمیکند. بنا از دارندگان محترم پاسپورت دستنویس تقاضا میگردد برای پاسپورت جدید (پاسپورت الیکترونیکی) تقاضا نمایند

۱   تنها افغانهای مقیم کشور جمهوری آیرلند میتوانند از طریق پست برای پاسپورت جدید تقاضا نمایند.

۲  ارسال اسناد و مدارک لازم:

.   خانه پری فورم پاسپورت جدید به زبانهای دری/پشتو و انگلیسی. فورم را میتوانید از اینجا دونلود نماید

.   سه قطعه عکس پاسپورت (اندازه عکس: ۴x 4.5 سانتی متر باشد) که از شش ماه کهنه نباشد. مستقیماً از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود

.   تذکره تابعیت  و پاسپورت قبلی افغانی.

.   ویزه کشور آیرلند در صورت عدم آن اسناد معتبر که اقامت شما را در کشور آیرلند تصدیق کند ( اسناد بدون عکس پذیرفته نمیشود)

.   تصدیق آدرس شخص متقاضی  مانند بل برق، گاز، تلفون و امثال آن

.  ارسال ۱۰۵ پوند پوستل آردر برای فیس پاسپورت جدید بنام سفارت افغانستان در لندن.

.   یک پاکت خالی با آدرس شخص متقاضی با پوسته راجستر شده که پاسپورت جدید متقاضی دوباره به آن آدرس ارسال گردد، در غیر آن ۱۵ پوند برای ارسال پاسپورت جدید بفرستید.

۳   اسناد فوق را از طریق پست راجستر شده ارسال نماید تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود.

۴   بعد از دریافت اسناد مکمل با شخص متقاضی بخاطر تصدیق هویت مصاحبه کوتاهی از طریق سکایپ صورت میگیرد. وقت مصاحبه از طرف شعبه قونسلی سفارت تعین میگردد.

۵   برای معلومات بیشتر به شماره ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۸ با ما به تماس شوید. در صورت مشکل تماس با ما از طریق تلفون به ایمل آدرس ذیل پیام بگذارید(passport@afghanistanembassy.org.uk)

دکمه بازگشت به بالا
بستن