پاسپورت – دری (جمهوری آیرلند)

قابل توجه متقاضیان محترم مقیم جمهوری ایرلند، شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن سر از تاریخ ۲۴ جون ۲۰۱۹ با نصب سیستم جدید، صدور پاسپورتهای ماشین خوان  و بایومتریک را شروع کرده است.  بناا برای انگشت نگاری حین تقاضا، حضور شخص متقاضی حتمی و لازمی میباشد

تقاضای پاسپورت جدید برای افغانهای مقیم کشور جمهوری ایرلند:

۱   افغانهای مقیم کشور جمهوری آیرلند که برای پاسپورت جدید تقاضا می نمایند،  ازحضور در شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، برای اخذ نشان انگشت و بایومتریک، مستثنی استند. 

۲  تهیه اسناد و مدارک لازم:

.   خانه پری فورم پاسپورت جدید به زبانهای دری/پشتو و انگلیسی. فورم را میتوانید از اینجا دونلود نماید

.   سه قطعه عکس پاسپورت (اندازه عکس: ۴x 4.5 سانتی متر باشد) که از شش ماه کهنه نباشد. مستقیماً از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود

.   تذکره تابعیت  و پاسپورت قبلی افغانی.

.   ویزه کشور آیرلند در صورت عدم آن اسناد معتبر که اقامت شما را در کشور آیرلند تصدیق کند ( اسناد بدون عکس پذیرفته نمیشود)

.   تصدیق آدرس شخص متقاضی  مانند بل برق، گاز، تلفون و امثال آن

.  پرداخت ۱۱۰ پوند برای فیس پاسپورت پنج ساله و یا ۲۰۰ پوند برای پاسپورت ده ساله.

.   یک پاکت خالی با آدرس شخص متقاضی با پوسته راجستر شده که پاسپورت جدید متقاضی دوباره به آن آدرس ارسال گردد. 

۳   اسناد فوق را از طریق پست راجستر شده ارسال نماید تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود.

۴   برای معلومات بیشتر به شماره ۰۷۳۸۷۴۲۴۰۴۵ با ما به تماس شوید. در صورت مشکل تماس با ما از طریق تلفون به ایمل آدرس ذیل پیام بگذارید(passport@afghanistanembassy.org.uk)			
		
دکمه بازگشت به بالا