صدورپاسپورت برای افغانهای زیر ۱۸ سال

برای اخذ پاسپورت برای اطفال زیر سن ۱۸ سال موارد ذیل حتمی است:

  1. تعیین وقت ملاقات: لطفا قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، با استفاده از سیستم خدمات آنلاین ما، وقت برای ملاقات بگیرید و برای هر طفل که پاسپورت جدید میگیرند، جداگانه وقت بگیرید.
  2. حضور والدین طفل حین ارائه درخواست پاسپورت حتمی است. . در صورتیکه والدین طفل در بریتانیا نباشند، حضور سرپرست طفل در سفارت با اسناد که سرپرستی شخص مذکور را تصدیق میکند ضروری است. حضور طفل خوردتر از سن ۱۵ سال در سفارت لازم نیست.
  3. فورمه درخواستی: فورمه درخواستی به دقت خانه پری و امضا گردد. فورمه درخواستی پاسپورت به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی از قسمت فورمه ها و همچنین در ذیل این صفحه قابل دسترس است.
  4. عکس: سه قطعه عکس. عکس های پاسپورت باید تازه و با هم یکسان بوده مستقیماً از جلو گرفته شده باشد تاهر دو گوش شخص دیده شود.
  5. ارائه اصل اسناد طفل از قبیل: سند تولدی در صورت عدم آن (Child Tax Credit, Child Benefit) و یا تذکره و یا پاسپورت طفل.
  6. ارائه اصل اسناد والدین طفل:‌ پاسپورت، ویزه و یا کارت اقامت و همچنان تصدیق آدرس والدین از قبیل بل برق، گاز، تلفن و امثال آن.
  7. پرداخت فیس: تمام پاسپورت های جدید برای مدت پنج سال صادر میگردد و فیس پنج ساله پاسپورت جدید مبلغ (£۱۰۵)  پوند میشود.

تصمیم نهایی مبنی بر صدور/ عدم صدور پاسپورت بستگی به تصمیم هیئت قونسلی دارد.

نوت: لطفا فورم درخواستی را قبل از مراجعه به شعبه قونسلی، داونلود وخانه پری کنید. در صورت که قبلا برای پاسپورت تقاضا کرده اید، باید به مامورین شعبه قونسلی اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع دهی، ممکن تقاضای شما پذیرفته نشود.

 

برای داونلود فورمه اخذ پاسپورت اینجا را کلیک نمائید

بستن