امروز : سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷
Home » فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان

افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان در ساحات مختلف به پیشرفت‌‌های چشمگیر نائل گردیده است. این پیشرفت‌ها ناشی از عوامل متعدد چون کمک و همکاری جامعه بین‌المللی و بازگشت افغانها می‌باشد، که بعد از این رو به کاهش خواهد بود. ما همه خواهان یک افغانستان کامگار، باسعادت و دارای آینده درخشان هستیم، پس لازم است تا منابع بدیل این کمک‌ها را برای رشد و انکشاف اقتصادی کشور جستجو نمائیم.

اکثرا پوشش گسترده اوضاع امنیتی در افغانستان باعث تحت الشعاع قرار گرفتن خبرها و رویداد‌های مثبت می‌گردد که در کشور به وقوع می‌پیوندد. طی دوازده سال بعد از سقوط طالبان، اقتصاد افغانستان حدود ۱۰ درصد در سال رشد کرده است که این یکی از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان می‌باشد. در آغاز این سطح بالای رشد ناشی از کمک‌های انکشافی بود، اما به طور روزافزونی اکنون محصول تلاش‌‌های متشبثین افغان می‌باشد که فرصت‌ها را شناسایی و از آن استفاده نموده‌اند و در سکتور‌های مختلف رشد نموده‌اند.

اکنون حدود ۳۰ درصد از ارزش قالین در روند برش و شستشوی آن ایجاد می‌گردد. پنج سال قبل هیچ نوع تسهیلات برش و شستشو در افغانستان وجود نداشت. همه قالین‌‌های افغانی و بخش عمده ای از ارزش آن برای پروسس بیشتر به پاکستان فرستاده می‌شد. در حال حاضر به تعداد زیادی از تسهیلات برش و شستشو در افغانستان وجود دارد که یک سوم حصۀ قالین‌‌های افغانی را پروسس می‌نماید.

اخیرا یک باب کارخانه ذوب آهن در ولایت هرات افتتاح گردیده است. تخته‌‌های ساندویچی عایق دار در کابل ساخته میشود. شرکت‌های کشمیره سازی انگلیسی و بلجیمی کارخانه اسبق پنبه را در دست گرفته‌اند و از آن منحیث کارخانه پروسس کشمیره استفاده می‌نماید.

من این مثال‍ها را بخاطر چندین دلایل ذکر نموده ام. اولا میخواهم تا وسعت و عمق فرصت‌‌های موجود را بیان نمایم و خاطرنشان سازم که فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار بیشتری در افغانستان وجود دارد. نمونه‌‌های مشابه را می‌توان در چندین سکتور مانند سنگ مرمر، پروسس زراعتی، تعویض واردات، بیمه و بانکداری، احجار کریمه، هوانوردی و غیره ذکر کرد. ثانیاً، و شاید مهمتر از همه، می‌خواهم به این واقعیت جلب توجه نمایم که با وجود مشکلات که در عرصه تجارت و امنیت وجود دارد، فرصت‌‌های بسیار واقعی و سود آور سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. و در نهایت، در حالی که پروژه‌‌های بزرگ استخراج معادن و هایدروکاربن در حال رونق گرفتن است، شمار این نوع فرصت‌‌های تجارتی رو به افزایش خواهد بود.

یکی از درس هایی که افغانستان از تاریخ خود آموخته این است که مطمئن ترین راه دستیابی به سعادت و پیشرفت پایدار از طریق تجارت و سرمایه گذاری خارجی ممکن می‌باشد. افغانستان همواره در قلب راه‌‌های مهم تجارتی مانند جاده ابریشم قرار داشته که کل منطقه از آنها نفع می‌برد. در طول چهار سال گذشته، مردم افغانستان به پیشرفت‌‌های عمده ای در عرصه صلح و رفاه نایل آمده‌اند. اقتصاد افغانستان بسیار رشد نموده است. در حالی که اقتصاد کشور‌های آسیای مرکزی و جنوبی همچنان رو به رشد بوده و در حال ادغام شدن با اقتصاد جهانی می‌باشد، افغانستان بار دیگر به عنوان یک قطب مهم تجارت در حال ظهور است.

بنابراین، من از شما احترامانه تقاضا می‌نمایم تا در گسترش این پیام همکاری نمایید که افغانستان نه تنها از سرمایه گذاری استقبال می‌نماید، بلکه کشوری است که در آن متشبثین و سرمایه گذاران بصورت روزافزون به دنبال سرمایه گذاری میباشند و اکثرا سرمایه گذاری‌های موجوده بسیار سودآور می‌باشد. در حالی که سرمایه گذاری‌‌های فعلی در افغانستان بیشتر رشد نموده و فرصت‌های جدید را به وجود آورد وضعیت و شرایط برای تجارت بیش از پیش بهبود پیدا میکند. من مشتاقانه منتظر همکاری با شما میباشم تا مشترکا به اهداف فوق‌الذکر دست یابیم.

برای معلومات بیشتر و متن کامل به لینک زیر کلیک نمائید.

http://afghanistanembassy.org.uk/oldsite/dari/pdf/Investment_Opportunities_in_Afghanistan_Dari.pdf