امروز : سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷
Home » رهنمود سرمایه گذاری در افغانستان

رهنمود سرمایه گذاری در افغانستان

سرمایه گذاران محترم!

نخست تشریف آوری شما را به افغانستان خیر مقدم میگویم. تصمیم شما برای توجه به سرمایه گذاری در افغانستان حایز اهمیت است. معتقدم که سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه به سایر نقاط جهان منافع بیشتر را تامین می نماید. در حال حاضر مناطق آسیای مرکزی نسبت به سایر مناطق جهان دارای ظرفیت اقتصادی بیشتر دست نخورده میباشد. از آنجا که در افغانستان فرصت های بیشمار سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف مانند سنگ های قیمی، سنگ مرمر، تولیدات پنکه ها و ماشین کالاشوئی برقی، خدمات هوانوردی، زغفران، آهن، کشمیره و قالین وجود دارد، این کشور جای مناسب برای سرمایه گذاری محسوب میگردد. افغانستان خواهان تداوم اعمار زیربناهای اقتصادی خویش میباشد و با درنظرداشت آغاز پروژه های  بزرگ استخراج معادن و هایدورکاربن، در این عرصه امیدواری های زیادی وجود دارد.

افغانستان همیشه قطب محوری راه های عمده تجارتی  میان آسیا و اروپا بوده است. کشور ما یک بار دیگر به عنوان قطب عمده ای برای تجارت و اقتصاد در آسیای مرکزی و جنوبی در حال ظهور بوده و به سرعت در صدد پیوستن به اقتصاد جهانی می باشد.

دولت افغانستان به نقش خویش مطابق قانون اساسی کشور غرض ایجاد شرایط مناسب به رهبری سکتور خصوصی متعهد می باشد که به اساس آن از احترام به ملکیت ها و نقش سکتور خصوصی در بازار اقتصاد پاسداری میگردد. در این اواخر قانون سرمایه گذاری افغانستان بمنظور ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت های تجارتی تعدیل گردید. در این قانون مالکیت تجاری اتباع خارجی بطور صد در صد تضمین گردیده و پروسه ساده برگشت فواید، برخورد با سرمایه گذاران خارجی به مانند سرمایه گذران داخلی و تامین زمینه وقفه های مالی اعطا گردیده است. در قانون شرکت ها برای سهمداران، حقوق و احکام نظیر قانون شرکت های ایالات متحده امریکا در نظر  گرفته شده است. قانون بانک مرکزی افغانستان، استقلالیت بانک مرکزی و سیاست پولی را تثبیت مینماید. قانون جدید بانکداری، فعالیت های سیستم های بانکداری را مطابق به اصول اقتصاد بازار تنظیم میکند. افغانستان سیستم آزاد تبادله اسعار خارجی را مورد پذیرش قرار داده است که به اساس آن مردم قادر به دخول قانونی پول به داخل کشور بوده و به آسانی آنرا دوباره به خارج از کشور انتقال داده میتوانند. بانک های خصوصی دارای شعبات و حسابات تبادله اسعار خارجی میباشند.

دولت افغانستان پروسه های صادرات و واردات را ساده ساخته و در این اواخر تمام انواع مالیات روی محصولات صادراتی را رفع نموده است. کشور ما یک موافقت نامه ترانزیتی را با پاکستان امضا نموده که زمینه دسترسی ما را به مارکیت های بزرگ هندوستان فراهم میسازد. تعرفه های کمرگی در افغانستان در مقایسه با کشور های منطقه در پائین ترین سطح قرار داشته و کتگوری آنها ساده بوده و تعداد شان اندک است. تدابیر و مقررات مالیاتی افغانستان که همیشه بی آلایش بوده و تاکید روی مقدار اندک وضع مالیات دارد، قابل توجه و دلپذیر میباشد. به عباره دیگر افغانستان یک محیط مناسب قبل از سرمایه گذاری را ایجاد نموده است. به اساس شاخص های تجارت نمودن بانک جهانی، افغانستان در بعضی ساحات بالاترین نمره را اخذ نموده که به اساس آن کشور ما از جمله ۱۸۳ کشور در مقام ۲۳ ام در عرصه ایجاد سرمایه گذاری قرار دارد.

دولت افغانستان از سال ۲۰۰۲ بدینسو زیربنا های ابتدائی مانند سرک و انرژی برق را که در قسمت حمایت از اقتصاد مدرن ضروری میباشد، ایجاد نموده است. از چندین سال سرک های حلقوی برای ترانسپورت باز بوده و کاملاً هموار و قیرریزی گردیده اند. شاهراه های مهم و حیاتی که افغانستان را به ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و پاکستان متصل میسازد، قیرریزی شده است. اکنون هزاران کیلومتر شاهراه های جدید از امتداد شمال – جنوب و غرب – شرق تحت اعمار قرار دارند. در دهه اخیر، انژری برق بصورت کافی فراهم گردیده و الی ۸۰۰ فیصد افزایش یافته است. خط آهن جدیدی که افغانستان را به شبکه خط آهن ازبکستان وصل میسازد، اعمار و تکمیل گردیده است.

فعالیت ها و برنامه های اقتصادی بزرگ دارای نتایج خوب بوده و در دهه اخیر حداوسط رشد سالانه اضافه تر از ۱۰ فیصد تخمین گردیده است. صادرات افغانستان سالانه بطور اوسط ۳۰ فیصد افزایش داشته و مسلماً در اوایل سطح صادرات پائین بوده است. افغانستان تلاش و برنامه های لازم را بطرف بازار اقتصادی روی دست گرفته که منتج به ایجاد سکتور های مختلف مانند ارتباطات، هوانوردی، بانکداری، طباعتی و رسانه های جمعی گردیده و این سکتور ها بسیار پویا بوده که مالکیت سکتور خصوصی محسوب می گردد. تردیدی نیست که در این بخش ها شرکت های مشهور جهانی مانند شرکت هوائی آمارات، کوکاکولا، پیپسی، پوهنتون امریکائی ف گروپ مارریوت، سرینا، روشان و غیره در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.

البته تلاش و فعالیت های دولت افغانستان در قسمت اعمار بازار اقتصاد فعال تکمیل نگردیده است. نتایج بدست آمده از یک ساحه نمیتواند برای سایر ساحات قناعت بخش باشد. افغانستان هنوز هم نیاز به ایجاد یک سیستم عدلی موثر با ظرفیت کافی دارد تا در نتیجه آن قراردادها سریعتر تنفیذ گردیده؛ زیربناها بهبود یافته؛ دسترسی به وجوه مالی و اراضی صنعتی افزایش یابد و در ضمن سایر سکتور ها رشد وسیع نماید. دولت افغانستان تا اکنون استراتیژی صنعتی سازی خویش را طرح و تکمیل نموده که به اساس آن آرزومندیم تا درحدود یک میلیون فرصت کاری صنعتی طی شش سال آینده ایجاد گردد. طوریکه همه میدانند، در یک اقتصاد جهان شمول یک کشور باید ساحات را که قادر به رقابت قوی در آن هستند، شناسائی نمایند. به اساس تحلیل دولت افغانستان در این مقطع سرمایه گذاری در سکتورهای سنگ مرمر، قالین، پروسس میوه جات تازه، محصولات زراعتی، سنگ های قیمی و جواهرات، و نباتات طبی باعث تولید محصولاتی میگردد که در مارکیت های جهانی رقابتی بوده و احتمال این موفقیت در این سکتور ها در سطح بلند قرار دارد.

فرصت های فوق الذکر واقعی بوده و از همین حالا قابل تطبیق میباشند. در حال حاضر ۹ شهر سفید در ترکمنستان با استفاده از سنگ مرمر سفید افغانستان اعمار گردیده است، چونکه افغانستان یگانه منبع سنگ مرمر سفید در منطقه تلقی میگردد. در ولایت هرات یک فابریکه پروسس به ارزش ۴٫۵ میلیون دالر امریکائی گشایش یافته است که کاشی و قطعه سنگ ها را تولید نموده و به مارکیت ترکمنستان و سایر مارکیت ها خدمات ارایه مینماید. دولت افغانستان در این اواخر در تولیدات سنگ مرمر افزایش احتمالی ۴۵۰  میلیون دالرامریکایی از ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دالرامریکائی طی شش سال آینده تخمین نموده است. شما باید از فرصت های مزید و موثر کنونی افغانستان برای سرمایه گذاری استفاده نمائید. با استفاده از این فرصت موفقیت مزید شما را در عرصه سرمایه گذاری در افغانستان خواهانم.

با احترام

محمد شاکر کارگر

سرپرست وزارت تجارت و صنایع

جمهوری اسلامی افغانستان

برای متن کامل این رهنمود به لینک ذیل کلیک نمائید: http://afghanistanembassy.org.uk/oldsite/dari/pdf/Investors_Guide%20Oct_2014_Dari.pdf