تماس با ما

تماس با ما:

 سفارت / دفترسفیر

Tel: ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

Email: contacts@afghanistanembassy.org.uk

شعبه قونسلی

برای خدمات ویزه، اخذ پاسپورت، تمدید پاسپورت، وکالتنامه، تصادیق اسناد و اخذ شهادتنامه هاو دیگر خدمات امور قونسلی لطفا به شماره ذیل به تماس شوید

Tel: ۰۲۰۷۲۲۵۴۷۴۸

Email: consulate@afghanistanembassy.org.uk


Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in London
۳۱ Princes Gate
Exhibition Road
London
SW7 1QQ
United Kingdom
Embassy Tel: +44 ۰۲۰۳ ۶۰۹ ۸۰۲۱

Consulate Tel: +44 02072254748

Email: contacts@afghanistanembassy.org.uk


View Larger Map

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن