خبرنامه

بانوی اول کشور: اراده، استقامت و توانمندی زنان افغان مخصوصا نسل جوان، کم نظیر است.

جلالتمآب بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان با حضور تعدادی از نمایندگان وزارت امورخارجه بریتانیا، نهاد های علمی، دیپلوماتان، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی به میزبانی خانم ویرجینیا کامولی، کارشناس ارشد در امور امنیتی و توسعه در انستیتوت مطالعات استراتیژیک بین المللی در مـــــــــــــــــــورد تلاش مداوم زنان افغان برای رفاه و برابری (The ongoing Journey of Afghan Women ) به همراه جلالتمآب خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه و جلالتمآب سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا اشتراک و سخنرانی نمودند.

جلالتمآب بانوی اول کشور در این انستیتیوت، در مورد برنامه های دفتر بانوی اول برای  بهبود وضعیت زنان، دستآورد ها و چالش های موجود فرا راه زنان مصمم افغان، صحبت نمودند.

جلالتمآب بانوی اول کشور از ایجاد دفتر بانوی اول برای اولین بار در تاریخ کشور یاد دهانی نموده در مورد برنامه های ایشان برای توانمند سازی زنان افغان و فراهم آوری فرصت های مزید  برای  زنان برای شرکت  در تصمیم گیری های ملی و سیاسی، خودکفایی اقتصادی  و حضور مزید زنان در مقام  های عالی دولتی صحبت نمودند.

در اخیر جلالتمآب بانوی اول کشور از چالش های که در سد راه زنان افغان موجود اند یادآوری نموده، اطمینان داد که دولت برای رفع آنها اقدامات و طرح های چند بعدی را روی دست گرفته است تا با همکاری و رهبری زنان، آنها را پیاده نماید.

در ختم برنامه، تعدادی از اشتراک کنندگان پرسشهای شان را در ارتباط به نقش زنان در روند صلح، توانمند سازی اقتصادی زنان، توجه به کیفیت تعلیم و تدریس برای دختران مطرح کردند که از جانب بانوی اول پاسخ های همه جانبه ارایه شد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن