اخبار سفارت

قدردانی از فعالیت های ورزشی انجمن لاله ها


سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا با هییت رهبری و تیم های ورزشی انجمن لاله ها که در بریتانیا فعالیت دارند، دیدار و از دستآورد های آنها تقدیر نمود.
سفیر افغانستان در بریتانیا، فعالیت و تلاش های انجمن های ورزشی را را در زمینه تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان به ورزش و زمینه سازی برای رشد استعداد های ورزشی افغان ها در بریتانیا قابل قدر دانسته، حمایت همه جانبه سفارت را در پشتبانی از فعالیت های نهاد ها و اداراتی که در این زمینه فعالیت دارند، ابراز داشت.
پس از آن، نثار احمد نیازی، رییس انجمن ورزشی لاله ها با ابراز امتنان از حمایت سفارت افغانستان در بریتانیا از فعالیت های قبلی این انجمن، در مورد فعالیت ها، دستآورد ها و برنامه های آینده این انجمن به سفیر افغانستان در بریتانیا معلومات داد.
در پایان، سفیر افغانستان در بریتانیا برای تمامی اعضای این تیم مدال های تشویقی و برای ۵ تن از منسوبین و حامیان این انجمن ورزشی هریک نثار احمد نیازی ریس این انجمن، امید آرین خواص دروازه بان تیم انجمن لاله ها، داود کامران از بخش مدیریت، علی بابو زاده و تهمینه فرهنگ حامیان مالی این انجمن، تقدیرنامه های جداگانه تفویض نمود.

نمایش بیشتر
بستن