اخبار سفارت

تدویر مراسم یادبود از شهدای حوادث تروریستی اخیر در کشور در مقر سفارت افغانستان در لندن

در مراسمِ که بمنظور یادیود از شهدای حوادث تروریستی اخیر در کشور از سوی سفارت افغانستان در بریتانیا برگزار گردیده بود، شماری از افغان های مقیم بریتانیا اشتراک ورزیدند.
در این برنامه، تمام اشتراک کنندگان با محکوم نمودن حملات تروریستی چند روز قبل در کابل و سایر ولایت کشور، دست یازیدن به این گونه حملات را از سوی تروریستان مغایر ارزش های اسلامی وانسانی تلقی نمودند.
آنان همچنان با تاکید بر حفظ وحدت و یکپارچگی افغان ها در یک چنین شرایط، برای نیرو های امنیتی افغانستان که در سراسر کشور مصروف نبرد و سرکوب تروریستان اند، قوت و توانایی بیشتر آروز نمودند.
در پایان، تمام اشتراک کنندگان به روح شهدای تروریستی اخیر اتحاف دعا و برای مجروحین شفای زودهنگام استدعا نمودند.

نمایش بیشتر
بستن