اخبار سفارت

سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا: از فداکاری های نیرو های نظامی بریتانیا در افغانستان حمایت و قدردانی میکنیم.

شامِ روز چهارشنبه، اول قوس سال جاری، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا ضیافتی را به منظور حمایت و قدردانی از فداکاری های نیروهای نظامی بریتانیا در امر مبارزه با تروریزم در افغانستان، در شهر لندن برگزار نمود.

در این ضیافت تعدادی زیادی از مقامات نظامی و ملکی بریتانیا به شمول آقای مارک لنکستر وزیر دولت برای قوت های نظامی و جنرال نیکولاس کارتر رییس ستاد ارتش این کشور اشتراک نموده بودند.
در نخست سید طیب جواد، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا با قدردانی از حضور تمامی مهمانان در ضیافت امشب، از تلاش ها، مبارزات و فداکاری های نیروهای نظامی و مردم بریتانیا بخاطر ایجاد یک افغانستان امن و آباد به نیکی یاد نموده، به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از قربانی های نیروهای نظامی و مردم این کشور در این زمینه اظهار امتنان و سپاس نمود.

سفیر افغانستان در بریتانیا که در این برنامه در مورد ارزش های مشترک بریتانیا و افغانستان حرف میزد همچنان تاکید ورزید که مردم افغانستان قدر قربانی های نیروهای نظامی بریتانیا را می دانند و حضور چندین ساله این نیرو ها را بخاطر مبارزه با تروریزم پاس میدارند.

آقای جواد همچنان علاوه کرد که نیرو های امنیتی افغانستان به توانایی های قابل توجه دست یافته اند؛ اما باز هم به آموزش های بیشتر نظامی نیاز دارند که بریتانیا در این زمینه افغانستان را همواره یاری رسانیده است و ما خواستار تداوم همکاری های نیروهای نظامی این کشور در زمینه تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای نظامی افغان هستیم.

در همین حال، آقای مارک لنکستر، وزیر دولت برای قوت های نظامی بریتانیا که در این ضیافت سخن می گفت، پیشرفت های یک دهه گذشته افغانستان و دموکراسی نوپای این کشور را قابل تمجید دانسته، از تعهد کشور اش بخاطر تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان یاد نمود. وی همچنین حضور تعدادی از دانشجویان افغان در اکادمی های نظامی بریتانیا را مصداقی بر تلاش کشور اش در جهت حمایت از نیرو های امنیتی افغان و فراهم آوری شرایط بهتر برای آموزش های بهتر نظامی برای دانشجویان نظامی افغان عنوان نمود.

همچنان جنرال نیکولاس کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا که در این برنامه حضور داشت، از پیشرفت های نیروهای نظامی افغان در میدان های نبرد، اقدامات اخیر حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، حضور بیشتر از ۳۰ درصد زنان افغان در پارلمان و سایر پیشرفت های این کشور به نیکی یاد کرده، تاکید ورزید که بریتانیا در ادامه همکاری هایش با نیروهای نظامی افغان، در کنار مردم و حکومت این کشور خواهد ماند و نقش شان را در این زمینه ایفا خواهد کرد.
تعدادی از دانشجویان افغان که در مصروف فراگیری آموزش های نظامی در اکادمی های نظامی بریتانیا هستند، در این برنامه نیز حضور داشتند.

نمایش بیشتر
بستن