اخبار سفارت

تقدیر از کارکرد ها و دستآورد های سه تن از دیپلوماتان افغان در بریتانیا

امروز پنج شنبه، مورخ ۲۵ عقرب سال جاری، محفلی به منظور پایان ماموریت کاری آقایان هریک لیاقت علی امیری متشار، سید مسیح عاطف سکرتر اول و حامد سلیمی سکرتر دوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا که ماموریت سه ساله دیپلوماتیک شان عنقریب به پایان می رسد، در مقر این سفارت برگزار گردید.
سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا در برنامه که به همین منظور تدویر یافته بود، از تلاش ها، کارکرد ها و دستآورد های این سه تن از دیپلوماتان در طول مدت کاری شان در بریتانیا به خوشی یاد نموده، از آن تقدیر و قدردانی بعمل آورد.
در ادامه، لیاقت علی امیری مستشار این سفارت، به نمایندگی از سایر همکاران، از حمایت و تلاش های سفیر جمهوری اسلامی افغانستان و تمامی کارمندان این سفارت بخاطر ایجاد فضای دوستانه و مناسب کاری برای خود شان قدردانی و اظهار امتنان نمود.
وی همچنان دستآورد های این سفارت را منحصر به یک یا چند نفر ندانسته، بلکه نتیجه کار یک تیم موفق و پرتلاش عنوان نمود.
در پایان این برنامه، سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا با اعطای تقدیر نامه ها باردیگر از تلاش و دستآورد های این سه تن از دیپلوماتان کشور قدردانی نموده برای شان آرزوی موفقیت های بیشتر نمود.

نمایش بیشتر
بستن