اخبار سفارت

سفیر کبیر افغانستان در لندن: از ورزشکاران رشته های مختلف حمایت می کنیم.

سید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در لندن و لیاقت علی امیری مستشار این سفارت روز گذشته میان جمعی از ورزشکاران افغان مقیم انگلستان حضور یافتند‌.
در چهارمین دور مسابقات فوتبال تحت نام جام اتحاد که در شهر لینکن انگلستان برگزار گردیده بود به تعداد بیست تیم فوتبال به رقابت پرداختند.
در فرجام، تیم مقام اول و دوم این مسابقات از سوی سفارت افغانستان در لندن مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته، کپ افتخاری این سفارت توسط سفیر افغانستان به آنان اهدا گردید.

نمایش بیشتر
بستن