امروز : سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷
Home » اخبار سفارت » سفیر سید طیب جواد از اکادمی نظامی سندهرست دیدار نمود

سفیر سید طیب جواد از اکادمی نظامی سندهرست دیدار نمود

سید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در لندن و سید هارون نادری اتشه نظامی این سفارت با مسولین اکادمی نظامی سندهرس که یکی از اکادمی های معتبر در سطح انگلستان می باشد، دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار دو طرف روی همکاری های مشترک نظامی و همچنان تربیه و آموزش بیشتر نیروهای امنیتی در این اکادمی تاکید ورزیدند.
سفیر کبیر افغانستان در لندن همچنین با دو تن از محصلین افغان که مصروف فراگیری آموزش های نظامی در این اکادمی است دیدار و پیرامون دروس آنها صحبت نمود.
محصلین افغان شامل این اکادمی، از حضور آقایان جواد و نادری جهت بازدید از این اکادمی اظهار خوشی و قدردانی نمودند.
اکادمی نظامی سندهرس سالانه به تعداد ۹۹ تن از نیروهای امنیتی افغان را به ترتیب سه نفر در هر سه ماه به این اکادمی جهت آموزش دروس نظامی دعوت می نماید.