اخبار سفارت

سفیر سید طیب جواد با اعضای بنیاد فرهنگی مولانا ملاقات نمود

اعضای بنیاد فرهنگی مولانا در دیدار با سفیر افغانستان در لندن: وحدت و همدلی افغان ها یکی از خواست های اساسی ماست!
اعضای رهبری بنیاد فرهنگی مولانا در دیدار با سید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در لندن، ضمن ابراز خوشی از حضور آقای جواد به حیث سفیر افغانستان در لندن، بر وحدت و یکپارچگی افغان ها در داخل و بیرون از کشور تاکید ورزیدند.
سفیر افغانستان در لندن با استقبال از پیام ارزشمند بنیاد فرهنگی مولانا مبنی بر حفظ وحدت و همدلی میان افغان ها در سراسر جهان، افزود که بقای امروز و عظمت فردای ما وابسته به وحدت و یکپارچگی اقوام باهم برادر افغانستان می باشد.
در همین حال آقای جواد از اعضای بنیاد مولانا خواست تا در پخش و گسترش پیام وحدت و همگرایی افغان ها بیشتر از پیش تلاش نمایند.
بنیاد فرهنگی مولانا که از دو سال بدینسو در لندن فعالیت می نماید، حمایت همه جانبه شان را از فعالیت های ملی سفارت افغانستان در لندن ابراز داشتند.

نمایش بیشتر
بستن