امروز : سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷
Home » اخبار سفارت » هییت رهبری انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا با سفیر افغانستان در لندن ملاقات نمود

هییت رهبری انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا با سفیر افغانستان در لندن ملاقات نمود

در این ملاقات دوستانه که امروز در دفتر کاری سید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در لندن صورت گرفت، هر دو طرف بر بهبود وضعیت صحی و بهداشتی در داخل افغانستان صحبت و تبادل دیدگاه نمودند.
همچنان در این دیدار روی چگونگی کمک و همکاری جهت بهبود سیستم صحی و نیز مدیریت امور صحی افغانستان بحث صورت گرفت که اعضای انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا در این زمینه طرح ها و پیشنهاداتی را با سفیر افغانستان در لندن شریک ساختند.
در همین حال، سید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در لندن، با تاکید بر استفاده از تجربیات سایر کشور ها در امور معیاری ساختن فعالیت های صحی و بهداشتی نهاد های صحی افغانستان تاکید ورزیده، از حمایت و همکاری این انجمن ابراز امتنان نمود.
او همچنان از ارایه یک طرح کامل و جامع از سوی این انجمن برای بهبود وضعیت بهداشتی در افغانستان استقبال نموده، وعده سپرد که به محض رسیدن این طرح آن را با مسولین و نهاد های ذیربط در داخل کشور شریک سازد.
انجمن متخصصین صحی افغان مقیم بریتانیا در سال ۲۰۱۲ تاسیس گردیده است که دفتر مرکزی آن در لندن موقعیت دارد و تعدادی از داکتران متخصص افغان مقیم بریتانیا در راس آن قرار دارند.