اخبار سفارت

محترم سید طیب جواد سفیر جدید افغانستان در لندن اعتبار نامه اش را به ملکه بریتانیا ارائه کرد.

جلالتمآب سید طیب جواد سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در لندن اعتبار نامه خویش را به حیث سفیر جدید التقرر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا به علیا حضرت الیزابت دوم ملکه کشور شاهی بریتانیا، روز سه شنبه ۲۷ جون ۲۰۱۷ طی مراسم و تشریفات خاص در کاخ بکینگهام ارائه نمود.

در این مراسم که از سوی مارشال کاخ بکینگهام با تشریفات خاص شاهی برگزار شده بود، سفیر سید طیب جواد و محترمه شمیم جواد، در معیت دو تن ازدیپلومات های ارشد و اتشه نظامی با حضور در کاخ بکینگهام اعتبارنامه خویش را به ملکه بریتانیا تسلیم نمود.

سفیر سید طیب جواد پیش از این به عنوان سفیر افغانستان در ایالات متحده امریکا و سفیر غیر مقیم در کشورهای مکزیک، برازیل، کلمبیا و ارژانتین خدمت نموده است.

نمایش بیشتر
بستن