امروز : سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷
Home » اخبار سفارت » بازدید آتشه نظامی از مرکز تعلیمی قوای هوایی

بازدید آتشه نظامی از مرکز تعلیمی قوای هوایی

به سلسله پروگرام سفرها و بازدید های آتشه های نظامی مقیم در لندن که از جانب مدیریت آتشه های بین المللی وزارت دفاع کشور شاهی بریتانیا براه انداخته میشود ، دگروال سید هارون “نادری” با جمله ۱۹ آتشه های نظامی دیگر از مرکز آموزشی افسران قوای هوایی که در نزدیکی شهر لنکولن کشور شاهی بریتانیا قرار دارد، بتاریخ ۲ الی ۳ می ۲۰۱۷ دیدار بعمل آورد.

در این دیدار موضوعات چگونگی استخدام و گزینش افسران قوای هوایی کشور شاهی بریتانیا، تمرینات ابتدایی و آمادگی،  تمرینات مقدماتی پرواز و تمرینات ابتدایی جیت های نظامی معلومات ارائه گردید. گفتنی است که هدف از چنین آموزش ها و تمرینات سهیم بودن در موثریت عملیاتی قوای سلطنتی هوایی کشور شاهی بریتانیا به اساس آموزش و آماده کردن افسران جوان هوایی که توانایی اخذ تمرینات ابتدایی را با خود داشته باشند، تعیین گردیده است.

در حاشیه این دیدار دگروال سید هارون نادری ملاقات مختصر تعارفی با برید جنرال اندی روس قوماندان مرکز تعلیمی هوایی داشت و پیرامون جذب محصلین هوایی نظامی افغان در آینده تبادل نظر صورت گرفت.