امروز : شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶
Home » اخبار افغانستان » اشتراک معین سیاسی در مشورت های سیاسی با جمهوری قزاقستان

اشتراک معین سیاسی در مشورت های سیاسی با جمهوری قزاقستان

حکمت کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، به تاریخ ۲۱ حمل سال ۱۳۹۶، در سومین دورِ مشورت­های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان با آقای عاقل­بیک کمال­الدینوف، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ جمهوری قزاقستان، در شهر آستانه اشتراک نمود.

در این مشورت­های سیاسی، در مورد رشد روابط دوجانبۀ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، همکاری­های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و مبارزۀ مشترک علیه پدیدۀ تروریزم در منطقه، بحث­های مفصلی صورت گرفت.

معین سیاسی وزارت امور خارجه، در این مسافرت، با آقای غیرت عبدالرحمانوف، وزیر امور خارجۀ جمهوری قزاقستان در مورد گسترش و تشئید روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور و حمایت از مواضع یک­دیگر در سازمان­های بین­المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان همکاری­های اسلامی، بحث و گفتگو نمود.

معین سیاسی، به منظور تشریح و تبیین مواضع جمهوری اسلامی افغانستان در قبال پروسۀ صلح، مبارزۀ مشترک منطقه­یی با تروریزم و دهشت­افکنی، مصاحبه­ای را با تلویزیون مرکزی قزاقستان (خبر) انجام دادند.

قرار است جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان، امسال، از بیست و پنجمین سالگرد تأسیس روابط سیاسی خویش تجلیل نمایند.