امروز : سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷
Home » اخبار سفارت » ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با رئیس اجرایئوی برتش کونسل کشور شاهی انگلستان

ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با رئیس اجرایئوی برتش کونسل کشور شاهی انگلستان

محترم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان که طی یک سفر رسمی عازم کشور شاهی انگلستان گردیده است، با آقای کیاران دیوانی، رئیس اجرائیوی اداره برتش کونسل، ملاقات نمود.
طرفین روی کار و فعالیت های برتش قونسل در افغانستان، اعطای بورسیه های تحصیلی کوتاه مدت و درازمدت برای محصلین و کارمندان افغان، به راه اندازی پروگرام جدید آموزش و تفاهم برای جوانان، علما، روحانیون و سران قومی و مذهبی در افغانستان، بحث و گفتگو نمودند.

طرفین روی پروگرام ها، انکشافات و همکاری های که از جانب DFID انگلستان برنامه ریزی و حمایت می شود، همچنان پروسه صلح، وضعیت امنیتی و دفاعی افغانستان، دست آوردهای اقتصادی گفتگو نمودند.
معین سیاسی وزارت امور خارجه ج.ا.ا از کمک مالی یک میلیارد دالر امریکایی انگلستان که برای سال های ۲۰۱۷-۲۰۲۰ برای تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان، که از جانب آن کشور اختصاص داده شده است، تشکری نمود.