امروز : سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷
Home » اخبار سفارت » دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه از کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا

دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه از کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا

محترم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه که برای یک سفر رسمی در لندن به سر می برد صبح دیروز چهارشنبه از کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا دیدار نمود.

کالج سلطنتی مطالعات دفاعی بریتانیا در انکشاف ظرفیت رهبری استراتژیک یکی از کالج های برجسته در سطح جهان می باشد که بیش از ۹۰ سال در زمینه تربیه ظرفیت های رهبری استراتیژیک فعال بوده است و از سال ۲۰۰۵ بدینسو ۱۶ کارمند بلندرتبه افغان نیز از سکتورهای دفاعی، امنیتی و امور خارجه در این کالج تحصیل نموده اند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه ضمن ملاقات با سر تام فلپس قوماندان کالج که از دیپلوماتان ارشد کشور شاهی بریتانیا می باشد و قبلا نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان بوده است روی اهمیت تداوم و گسترش همکاری ها و پذیرش تعداد بیشتری از کارمند عالیرتبه افغان تاکید نمود.

سر تام فلپس ضمن ابراز خرسندی از حضور معین وزارت امور خارجه از تداوم همکاری ها اطمینان داده اشتراک نمایندگان افغانستان را برای هر دو جانب با اهمیت خواند. وی متعاقبا معین وزارت امور خارجه را به دیدار از بخش های مختلف کالج دعوت نمود. در اخیر معین وزارت امور خارجه با تعدادی از اعضای فعلی کالج که شامل ۱۶ کارمند عالیرتبه کشورهای مختلف می باشند ملاقات نموده با ایشان تبادل نظر نمود. معین سیاسی وزارت امور خارجه اهمیت برگزاری چنین پروگرام های آموزشی در سطوح بلند دولتی را در انکشاف ظرفیت و همچنان ایجاد یک شبکه تماس قوی و وسیع در سطح بلند در میان کشورهای مختلف برشمرده ابراز داشت که شرایط فعلی نظام سیاسی-امنیتی بین المللی ایجاب وجود روابط وسیع و مبتنی بر اعتماد متقابل در سطوح بلند دولتی را می نماید و این مهم از طریق چنین برنامه های آموزشی برآورده شده می تواند.

گفتنیست مطابق معلومات کالج مطالعات سلطنتی بریتانیا، بیش از ۲۵ تن که در سطوح رهبری سیاسی و نظامی در کشورهای مختلف ایفای وظیفه می نمایند فارغ التحصیل این کالج می باشند.