امروز : سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷
Home » ۱۳۹۷ » سرطان

Monthly Archives: سرطان ۱۳۹۷

سفیر افغانستان در دیدار با نمایندگان سیکهای افغانستان: دولت افغانستان اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی برای اماکن مقدسه هموطنان اهل هنود و سیکهای افغانستان روی دست دارد

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در بریتانیا با هیئت رهبری خالصه دیوان در لندن، نمایندگان و بزرگان اهل هنود و سیکهای افغانستان مقیم بریتانیا در مقر سفارت افغانستان در لندن دیدار نمود. در آغاز، سفیر افغانستان در بریتانیا به نمایندگی از حکومت مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به کشته شدن شماری از هموطنان ما در حادثه تروریستی......

Read More »

مستشار سیاسی سفارت: حکومت از هیچ نوع سعی و تلاش برای شناسایی و مجازات عاملان حادثه تروریستی اخیر در شهر جلال آباد ابا نمی ورزد

آقایان محمد حنیف احمدزی مستشار سیاسی، احمد نوید نورمل سکرتر اول و محمد آصف نورزی سکرتر سوم در برنامه که از جانب دربار/گوردوارا گورونانک و اتحادیه خالصه دیوان مقیم لندن به ارتباط یاد بود از ۱۷ تن از هموطنان اهل هنود و سک افغانستان که قربانی حادثه تروریستی اخیر در شهر جلال آباد گردیدند، اشتراک ورزیدند. مستشار سیاسی سفارت، مراتب......

Read More »