امروز : جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷
Home » ۱۳۹۵ » دلو

Monthly Archives: دلو ۱۳۹۵

معین سیاسی وزارت امورخارجه با همتای بریتانیایی خود دیدار کرد

محترم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان که طی یک سفر رسمی عازم کشور شاهی بریتانیا گردیده بود، با آقای الوک شرما معاون وزیرخارجه بریتانیا، ملاقات نمود. طرفین روی پروگرام ها، انکشافات و پیشرفتهای اقتصادی در افغانستان و گسترش همکاری های دو جانبه بین هردو کشور دوست گفتگو نمودند. معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی......

Read More »

اشتراک تورن جنرال پاینده محمد ناظم ریس تفتیش وزارت دفاع ملی در کنفرانس بین المللی وسایط زرهی لندن

تورن جنرال پاینده محمد ناظم رئیس تفتیش وزارت دفاع ملی که غرض اشتراک در کنفرانس بین المللی وسایط زرهی وارد شهر لندن گردیده بود در میدان هوایی هیترو از جانب دگروال سید هارون “نادری” آتشه نظامی و جگرن نظام الدین مرزی معاون آتشه نظامی پذیرائی گردید. کنفرانس بین المللی وسایط زرهی  که بتاریخ ۲۴ جنوری ۲۰۱۷ رسماً آغاز گردید و......

Read More »

برگزاری مراسم درج پیام تعزیت از سوی سفارت افغانستان در لندن

سفارت جمهوری اسلامی افغاستان در لندن جهت ادای احترام و ارجگذاری به مقام شامخ شهدای حوادث اخیر تروریستی در کابل، قندهار و هلمند که در آن تعدادی زیادی از هموطنان مظلوم ما به شمول مسئولین بلند پایه دولتی در ولایت قندهار، دیپلومات هاو همکاران ما در وزارت امور خارجه وهم چنین دیپلوماتهای کشور دوست امارات متحده عربی به شهادت رسیدند،......

Read More »