اخبار سفارت

کتاب “فرستاده های از کافه کابل” رو نمایی شد

heidiKingstoneبه روز دوشنبه مورخ ۲۱ ثور ۱۳۹۴ مراسم رونمایی کتاب “فرستاده هایی از کافه کابل” نوشته  خانم هیدی کنگستن، ژورنالیست کانادایی که مدت چهار سال( ۲۰۰۷- ۲۰۱۱) در افغانستان زندگی کرده است، از طرف خانه آسیا، در لندن برگزار گردید.

در این مراسم که ده ها تن از فرهنگیان بریتانیا به شمول تعدای افغانهای مقیم لندن حضور داشتند، سرپرست و مستشار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان نیز شرکت نمودند. در آغاز، خانم هیدی در مورد این کتاب و انگیزه نگارش خاطرات خود از افغانستان، صحبت نموده و اظهار داشت “روایت و تصویری که از سوی برخی از افغانستان ارائه داده می شود، خیلی با واقعیت های این کشور انطباق نداشته و قضاوت ها بیشتر یکجانبه است” او تأکید نمود که محتوای این کتاب بر اساس تجربیات شخصی وی در این مدت شکل گرفته است و به هیچ وجه ادعای جامعیت ندارد. وی هم چنین، به دستاوردهای افغانستان اشاره نموده و در اخیر به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ گفت.

سپس، سفارت افغانستان، ضمن تقدیر و تشکر از خانه آسیا و خانم هیدی و شرکت کنندگان در این مراسم، اظهار داشت، که “افغانستان تنها خبر دیروز نیست که سپری شده باشد، بلکه خبر امروز و فردای همه ما است و خوب است که دوستان خارجی ما خاطرات خویش را بر اساس واقعیت های موجود در کشور و به صورت منصفانه، در اختیار خوانندگان قرار دهند”. در اخیر، یک جلد کتاب “فرستاده هایی از کابل” از سوی خانم هیدی، به سفارت هدیه گردید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا