اخبار سفارت

گرامیداشت از هفته شهید و هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور

جلالتمآب سید طیب جواد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در لندن و کارمندان این سفارت در محفل یاد بود از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و ارج گذاری به هفته شهید، اشتراک و در رابطه به رشادت های قهرمان ملی کشور صحبت نمودند.

سفیر افغانستان در بریتانیا در این محفل، ضمن ابراز تسلیت و اکرام به روح قهرمان ملی و سایر شهدای راه آزادی در کشور، اظهار داشتند که تحقق آرمان های شهدای راه آزادی برای استحکام یک افغانستان آرام، آباد، متحد و مرفه و اعاده یک جامعه برابر و برادر عاری از تعصب، دهشت، خشونت و افراطیت توفیقیست که بدان باید دست یابیم. ایشان در ادامه برنامه، ضمن اتحاف دعا بروح پاک شهدای اخیر واقعات تروریستی در کشور، یگانه راه بیرون رفت از خونریزی ها و قربانی ها را در اتحاد و وحدت افغان ها در مقابل دشمنان داخلی و خارجی در پرتو موضوع نیک یاد بود از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی که همانا مسئله “وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی” است، دانستند.

در خاتمه یکبار دیگر ضمن اتحاف دعا و تسلیت بروح پاک شهدای راه آزادی و استقلال کشور، سفیر افغانستان در بریتانیا از تعهد سفارت در امر خدمتگذاری به هموطنان مقیم بریتانیا و آیرلند اطمینان دادند.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا