گزارش سالانه

فشرده فعالیت ها و دستآورد های سفارت افغانستان در لندن در سال ۲۰۱۸ میلادی

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن که مسئولیت گسترش مزید روابط افغانستان با کشور دوست بریتانیا را به عهده دارد، با در نظرداشت ژرفنا و پهنایی تجاری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی میان دو کشور، تلاش می نماید تا این مامول خویش را در پرتو اصول اساسی سیاست خارجی و رهنمود های رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امورخارجه  برای تامین منافع علیای کشور، به پیش ببرد. سفارت برای تامین جلب حمایت دوامدار از نیازمندی های نظامی و اقتصادی افغانستان و نمایندگی واراسته از کشور، حضور قوی، فعال و مؤثر در مجامع دیپلوماتیک، نهاد های علمی و تحقیقاتی و مطبوعات بریتانیا و افغانستان و ارائه خدمات بهتر قونسلی به شهروندان را در صدر اولویت های کاری خویش قرار داده است.

بریتانیا متحد استراتیژیک افغانستان است و سفارت تلاش می نماید تا همکاری نزدیک و دراز مدت میان دو کشور در تمامی عرصه ها گسترش مزید یابد. این کشور همچنان می تواند نقش فعال و موثر را در حمایت از تلاش های صلح و آشتی تحت رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و بهبود روابط و سطح همکاری ها میان افغانستان و پاکستان، ایفا کند. بریتانیا در دو دهه اخیر نقش برازنده و مهمی را در بازسازی اقتصادی، تحکیم ثبات سیاسی و امنیت در افغـــانستان داشته است و در کنفرانس بروکسل تعهد پرداخت کمک مزید به یک بیلیون دالر امریکایی را الی سال ۲۰۲۰ میلادی به افغانستان نمود.  بریتانیا همچنان بعد از ایالات متحده امریکا، در صدر ردیف کشورهای قرار داشت که بیشترین سرباز به افغانستان در چوکات ماموریت قوتهای بین المللی ناتو فرستاده است و نزدیک به ۴۵۶ عسکر این کشور تاکنون در افغانستان جان های شانرا در راه مبارزه با تروریزم از دست داده اند. در حال حاضر به تعداد ۱۱۰۰ تن نیزوی نظامی این کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند و بریتانیا سالانه ۷۰ میلیون دالر را برای تمویل بخش هایی از مصارف قوتهای مسلح افغانستان  میپردازد. بریتانیا همچنان سالانه  برای ده ها تن از افسران جوان و کادر های خوب نیروهای امنیتی کشور را در داخل در اکادمی نظامی مارشال فهیم و همچنان نهاد ها و پوهنتونهای معتبر اکادمیک نظامی خویش فرصت های آموزشی را فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید….

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا