اخبار سفارتخبرنامه

سفیر افغانستان در بریتانیا:پیشرفت ها و دستآوردهای که در عرصه اتصال هر چه بهتر افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بمیان آمده است، مهم اند

سید طیب جواد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا در نشستی از سوی گروپ دوستی بین الپارلمانی ازبکستان در همکاری با گروپ دوستان اروپا -آسیا متشکل از اعضا و طرفداران حزب بر سر اقتدار محافظه کار در پارلمان بریتانیا، تدویر یافته بود، اشتراک و سخنرانی نمود. در این نشست، سفرای پنج کشور آسیای میانه به اضافه کمیشنر عالی پاکستان در لندن نیز اشتراک داشتند. موضوع اصلی بحث ها را تحولات و اولویت های عمده کشورها در سطح ملی و روابط دو جانبه و همکاریها با بریتانیا تشکیل میداد.
سفیر افغانستان در بریتانیا در این نشست، ضمن قدردانی از تدویر یک چنین نشست، از حمایت کشور دوست بریتانیا از افغانستان و همکاریهای این کشور با آسیای میانه قدردانی نموده، اظهار داشت که با تکمیل پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت نرم ( soft power ) این کشور به نفع بهبود روابط و همکاریها با حوزه آسیای مرکزی وسعت بیشتر یابد. سفیر افغانستان در بریتانیا همچنان در رابطه به آمادگی ها و پیشرفت ها در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و پروسه صلح در کشور معلومات داده، از تعهد حکومت افغانستان برای تدویر انتخابات شفاف و آزادانه به وقت و زمان تعیین شده آن تأکید نمود.

درادامه، سفیر افغانستان در بریتانیا در مورد همکاریهای منطقوی که یک رکن عمده سیاست خارجی افغانستان را تشکیل میدهد، صحبت نمود. وی پیشرفت ها و دستآوردهای چشمگیری را که در عرصه اتصال هر چه بهتر افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بمیان آمده است، مهم خواند و آنرا در نزدیک ساختن کشورها و رسیدن به ثبات دایمی در افغانستان و منطقه ارزنده تلقی نمود.


نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا