اخبار سفارتخبرنامه

سفر معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان به بریتانیا

 جلالتمآب ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان جهت اشتراک در جلسۀ گروه بین المللی تماس به شهر لندن رسید. ریاست مشترک این جلسه را جلالتمآب ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و آقای مارکس پوتزل، نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان به عهده داشتند.
در این جلسه آقای مارک فیلد، وزیر دولت خارجه بریتانیا، سفرا و نمایندگان ارشد کشور های ذیدخل در مسایل افغانستان اشتراک ورزیده بودند.
آقای مارک فیلد وزیر دولت در امور خارجه در این جلسه، از تعهد کشورش برای افغانستان و همچنان حمایت شان از پروسه صلح تحت رهبری دولت افغانستان و مذاکرات اخیر میان امریکا و طالبان اطمینان داد.
پس از آن، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با اظهار قدردانی از همکاری و تعهد دولت بریتانیا، در رابطه به پیشرفت های اخیر در مذاکرات میان طالبان و امریکا، آمادگی ها برای تدویر انتخابات سال آینده، دست آورد های اخیر حکومت و وضعیت امنیتی به اشتراک کننده­ گان جلسه  معلومات ارائه نمود. وی در جریان صحبت هایش روی مذاکرات بین الافغانی، مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان و همچنان صلح با تدبیر تاکید نمود.
در حاشیه این نشست، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور با شماری از نمایندگان کشور های مختلف در این نشست، نهاد پژوهشی چتم هاوس، سرویس بخش فارسی و پشتو بی بی سی و شماری از افغان های مقیم بریتانیا صحبت هایی داشت که ذیلا به آنها اشاره میگردد.

دیدار با خانم الیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا

در حاشیه جلسه گروه بین المللی تماس، جلالتمآب ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با خانم الیس ویلز معاون وزارت امور خارجۀ امریکا ملاقات نمود. در این ملاقات جانبین روی مذاکرات اخیر میان امریکا و طالبان در دوحه صحبت نموده، روی اجماع ملی در پروسۀ صلح و همآهنگی ها در زمینه تاکید ورزیدند.

دیدار با آقای شوبنم چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان
جلالتمآب ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با آقای شوبنم چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان ملاقات نمود. آقای چودری از برگزاری موفقانه جلسۀ گروه بین المللی تماس قدردانی کرده و حمایت خود را از روند های ملی که سبب رشد و انکشاف زندگی افغان ها گردد، اعلام داشت.
دیدار با آقای رونالد کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان
جلالتمآب ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور، در حاشیه نشست گروه بین المللی تماس با آقای رونالد کوبیا، نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات نمود. در این ملاقات، دو طرف روی مذاکرات اخیر صلح و تطبیق تعهدات اتحادیه اروپا در چارچوب سندی که اخیراً از جانب اتحادیۀ اروپا، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجۀ افغانستان ترتیب گردیده است، صحبت نمودند.

دیدار  با مارک فیلد وزیر دولت در امور آسیا و پاسفیک 
معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با آقای مارک فیلد وزیر دولت بریتانیا در امور آسیا و پاسفیک،  ملاقات نمود. در این ملاقات طرفین روی تحکیم و گسترش روابط دو جانبه، جلسه گروه بین المللی تماس، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و همچنان حمایت بریتانیا از افغانستان صحبت نمودند. همچنان روی برگزاری کنفرانس کابل که قرار است در ماه مارچ ۲۰۱۹ میلادی برگزار گردد نیز صحبت نمودند. آقای فیلد از اشتراک بریتانیا در این کنفرانس اطمینان داد.
سپس معین سیاسی وزارت امور خارجه از دولت بریتانیا بخاطر میزبانی جلسۀ گروه بین المللی تماس قدردانی نموده و از حمایت دولت بریتانیا سپاسگزاری نمود. ایشان در رابطه به مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان تاکید نموده و در قسمت تقویت اجماع بین المللی برای این هدف، نقش بریتانیا را بارز عنوان نمود.
در همین حال، آقای فیلد از حمایت کشورش برای افغانستان یاد آوری نموده و روی استحکام روابط تجارتی میان افغانستان و بریتانیا و همچنان فرصت های تجارتی میان افغانستان، ازبکستان و تاجکستان صحبت نمود. ایشان همچنان اضافه نمود که بریتانیا به امور افغانستان علاقۀ خاص دارد و از تمام پروسه های که سبب تقویت دولت و مردم افغانستان باشد، حمایت می کنند.

سخنرانی در مرکز تحقیقاتی  پژوهشی چتم هاوسChatham House 
جلالتمآب ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در برنامۀ که در نهاد تحقیقاتی و پژوهشی چتم هاوس در لندن برگزار گردیده بود، سخنرانی نمود. معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در این برنامه، روی پیشرفت های پروسه صلح با طالبان و همچنان نگرش آینده به این پروسه صحبت نمود. وی همچنان در این نشست، در رابطه به جلسه اخیر گروه بین المللی تماس و کنفرانس پروسۀ کابل سوم نیز معلومات ارائه نمود.
اشتراک کننده­ گان این جلسه را خبرنگاران، دانشجویان و نمایندگان سفارت خانه ها و موسسات ذیعلاقه به افغانستان تشکیل میداد. در پایان این نشست، اشتراک کننده گان در مورد همکاری های اقتصادی و نقش زنان در پروسه صلح سوالات خویش را مطرح نمودند که از جانب جناب آقای زمان به آنان پاسخ ارائه گردید.


بازدید از مرکز بنیاد آغا خان در لندن
بنا بر دعوت خانم نورجهان موانی، سفیر بنیاد آغا خان در افغانستان، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور از مرکز آغا خان که تعمیر آن اخیراً در مرکز شهر لندن اعمار گردیده است بازدید نمود. معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در رابطه به روابط خوب و همکاری بنیاد آغا خان و افغانستان یاد آوری نموده روی همکاری های بیشتر فرهنگی و جهان اسلام میان این نهاد و دولت افغانستان تاکید ورزید. خانم موانی، سفیر آغا خان در افغانستان از جناب معین سیاسی برای دیدار شان از این مرکز سپاسگذاری نموده و روی تعهد این نهاد برای همکاری با نهاد های مختلف افغانستان تاکید ورزید.
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا