تاریخچه سفارت

Embassy_of_Afghanistan_in_Londonسفارت افغانستان در لندن در سال ۱۹۲۲ درست پس از ورود اولین وزیرمختار افغانستان در بریتانیا آقای عبدالهادی داوی گشایش یافت. آقای داوی یکی از روشنفکران شناخته شده افغانستان و از نزدیکان و دوستان محمود طرزی اولین وزیرخارجه افغانستان پس از استقلال و بنیانگذار ژورنالیزم مدرن در افغانستان است. (محمود طرزی پدر ملکه ثریا  خسر غازی امان الله پادشاه افغانستان ۱۹۱۹-۱۹۲۹).

Abdul_Hadi_Dawiآقای داوی تا سال ۱۹۲۴ به حیث وزیر مختار دولت افغانستان در بریتانیا ایفای وظیفه کرد و بعدا از سال ۱۹۵۰ الی ۱۹۵۲ به حیث رئیس مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان وظیفه اجراء کرد.

ساختمان فعلی که امروزه سفارت افغانستان در لندن قرار دارد بین سالهای ۱۸۴۶-۱۸۴۸ بنا شده ودر سال ۱۹۲۵ توسط حکومت شاهی افغانستان خریداری گردیده است. این ساختمان در جوار “هاید پارک” موقعیت دارد. بخش الحاقی ساختمان که فعلا شعبه قونسلی در آن قرار دارد، در سال ۱۹۵۵ ساخته شده است.

این سفارت از آوان تاسیس یعنی از سال ۱۹۲۲ تا امروز، همواره یکی از مهمترین نمایندگی های سیاسی افغانستان در محور رهبری پالیسی خارجی افغانستان و یکی از مهمترین سفارت خانه های افغانستان است.

قبل از کودتای سال ۱۹۷۸ اکثریت شخصیت های که در منصب سفارت در لندن کار کرده اند، از شخصیتهای مشهور و از نزدیکان خاندان حاکم بودند. در ذیل نام، مشخصات و سالهای خدمت سفرای افغانستان در لندن درج شده است:

 1. عبدالهادی داوی، وزیرمختار (۱۹۲۲-۱۹۲۳)
 2. سید قاسم خان، سرپرست سفارت (۱۹۲۳-۱۹۲۵)
 3. شجاع الدوله، وزیرمختار (۱۹۲۵ – ۱۹۲۹)
 4. مارشال شاه ولی خان، کاکای ظاهرشاه، وزیرمختار (۱۹۳۰ – ۱۹۳۱)
 5. احمد علی سلیمان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (۱۹۳۱ – ۱۹۳۲)
 6. علی محمد خان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (۱۹۳۳ – ۱۹۳۷)
 7. احمد علی سلیمان، عضو خاندان سلطنتی، وزیرمختار (۱۹۳۸-۱۹۴۵)
 8. سردار محمد نعیم خان، پسرکاکای ظاهرشاه (۱۹۴۵-۱۹۴۸)
 9. سردار فیض محمد ذکریا؛ عضو خاندان سلطنتی (۱۹۴۹-۱۹۵۰)
 10. مارشال شاه ولی خان، کاکای ظاهرشاه (۱۹۵۰ – ۱۹۵۲)
 11. دکتور نجیب الله توروایانا، روشنفکر (۱۹۵۲ – ۱۹۵۴)
 12. محمدهاشم میوندوال، روشنفکر بعدا صدر اعظم (۱۹۵۴ – ۱۹۵۷)
 13. محمد کبیر لودین، (۱۹۵۷ – ۱۹۶۰)
 14. فیض محمد ذکریا، عضو خاندان سلطنتی (۱۹۶۰ – ۱۹۶۱)
 15. محمد کبیر لودین (۱۹۶۱ – ۱۹۶۲)
 16. عبدالله ملکیار (۱۹۶۲ – ۱۹۶۴)
 17. دکتور عبدالمجید (۱۹۶۷ – ۱۹۷۱)
 18. شاهزاده زلمی محمود غازی، عضو خاندان سلطنتی (۱۹۷۱ – ۱۹۷۳)
 19. حمیدالله عنایت سراج، برادر زاده و داماد شاه امان الله (۱۹۷۴)
 20. دکتور عبدالرحمن پژواک، روشنفکر (۱۹۷۴ – ۱۹۷۷)
 21. عبدالوکیل، بعدا وزیرخارجه دولت داکتر نجیب الله (۱۹۷۸ – ۱۹۷۹)
 22. بین سالهای ۱۹۸۱ الی ۲۰۰۱ هیچ سفیری بصورت رسمی مقرر نگردیده بود.
 23. احمد ولی مسعود، سفیر (۲۰۰۲ – ۲۰۰۶)
 24. دکتور رحیم شیرزوی، سفیر (۲۰۰۶ – ۲۰۰۹)
 25. همایون تندر، سفیر (۲۰۰۹ – ۲۰۱۱)
 26. داکتر حمید هامی، شارژدافیر
 27. داکتر محمد داود یار، سفیر (۲۰۱۲ – ۲۰۱۵)
 28. احمد ضیا سیامک، شارژدافیر
 29. لیاقت علی امیری، شارژدافیر
 30. سید طیب جواد سفیر  (مئی ۲۰۱۷ – دسمبر ۲۰۲۰)
 31. جلالتمآب دکتور زلمی رسول – سفیر و نماینده خاص رئیس جمهور (جنوری ۲۰۲۱ – تا فعلا)

دکمه بازگشت به بالا