پاسپورت – دری (جمهوری آیرلند)

 

تقاضای پاسپورت جدید برای افغانهای مقیم کشور جمهوری ایرلند:

۱   افغانهای مقیم کشور جمهوری آیرلند که برای پاسپورت جدید تقاضا می نمایند،  ازحضور در شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن، برای اخذ نشان انگشت و بایومتریک، مستثنی استند. 

۲  تهیه اسناد و مدارک لازم:

.   خانه پری فورم پاسپورت جدید به زبانهای دری/پشتو و انگلیسی. فورم را میتوانید از اینجا دونلود نماید

.   سه قطعه عکس پاسپورت (اندازه عکس: ۴x 4.5 سانتی متر باشد) که از شش ماه کهنه نباشد. مستقیماً از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود

.   تذکره تابعیت  و پاسپورت قبلی افغانی.

.   ویزه کشور آیرلند در صورت عدم آن اسناد معتبر که اقامت شما را در کشور آیرلند تصدیق کند ( اسناد بدون عکس پذیرفته نمیشود)

.   تصدیق آدرس شخص متقاضی  مانند بل برق، گاز، تلفون و امثال آن

.  پرداخت ۱۵۰ پوند برای فیس پاسپورت پنج ساله و یا ۳۰۰ پوند برای پاسپورت ده ساله.

.   یک پاکت خالی با آدرس شخص متقاضی با پوسته راجستر شده که پاسپورت جدید متقاضی دوباره به آن آدرس ارسال گردد. 

۳   اسناد فوق را از طریق پست راجستر شده ارسال نماید تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود.

۴   برای معلومات بیشتر به شماره واتساپ شعبه قونسلی ۰۲۰۷۵۸۴۴۴۴۳ با ما به تماس شوید. در صورت مشکل تماس با ما از طریق تلفون به ایمل آدرس ذیل پیام بگذارید(passport@afghanistanembassy.org.uk)			
		
دکمه بازگشت به بالا