د اسنادو تائید او نور تصدیقونه

د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت په لندن کښی هغه اسناد لکه تذکره، د پیداکیدو سند تائیدی، نکاحنامه او نور اسناد چه مخکی د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان تصدیق شوی وی  په وړیا او مجانی توگه تائید وی. او ځینی وختونه د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت په لندن کښی هغه اسناد چه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تائید شوی دمجدد تصدیق لپاره  د بهرنیو چاره وزارت ته استوی چه په هغه صورت کښی دا پروسه طولانی تره کیږی.

د دغه سند فیس ۵۰ پونډه ده، او تحویلونکی کولای شی فیس د بانکی کارت له لارې تحویل کړی، د کارت په نه موجودیت کې کولای شی د سفارت اړوند نژدې بانکی څانګې ته مراجعه وکړی. د یادونې وړ ده چې نقدی پیسې او چک نه قبلېږی. (تحویل شوې پیسې بیرته د ګرځېدو وړ نه دی.)

د ملاقات وخت د انلاین سیستم له لاری حتمی دی.

دکمه بازگشت به بالا