اخبار سفارت

اولین نشست بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان – بریتانیا در لندن

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا در همکاری نزدیک با اتاق های بین المللی تجارت افغانستان و بریتانیا اولین و بزرگترین نشست اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بریتانیا را راه اندازی نمود.

در این نشست در کنار شرکت های بزرگ تجارتی افغانستان و بریتانیا،  جلالتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان، جلالتمآب اجمل احمدی مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور اقتصادی و بانکداری، عبدالقدیر بهمن رییس اجرایی اتاق های بین المللی تجارت افغانستان، مسولین اتاق های تجارت بریتانیا و از جانب دولت بریتانیا آقای مارک فیلد، وزیر دولت بریتانیا در امور آسیا و اوقیانوسیه، اشتراک ورزیده بودند.

هدف از تدویر این نشست بازرگانی و سرمایه گذاری را گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و بریتانیا، زمینه سازی برای فروش تولیدات افغانستان در بازار های بریتانیا، تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بریتانوی جهت سرمایه گذاری در بخش های معادن، زراعت و تولید انرژی و برق در افغانستان و همچنان ارایه معلومات در رابطه به اقدامات دولت افغانستان در راستای بهبود شرایط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی  تشکیل میداد. همچنان معرفی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان که سرمایه گذاری روی فرش افغانی، سنگ های قیمتی، جواهرات، تحصیلات عالی و ساختمانی میباشند، یکی دیگر از اهداف مهم این نشست اقتصادی بود.

این نشست در پنج بخش تنظیم گردیده بود که گردانندگی هر بخش و سخنرانان را افراد و اشخاص با اعتبار و متخصص تشکیل میداد. در بخش اول در رابطه به سرمایه گذاریها و شرایط امنیتی، بخش دوم در رابطه به فرصت های سرمایه گذاری، بخش سوم در رابطه به ابتکارات منطقوی افغانستان برای اتصال منطقوی، بخش چهارم پیرامون جایگاه افغانستان در مارکیت های بین المللی و در بخش پنجم در رابطه به Digital Trade & Finance بحث های خوب و موثر صورت گرفت.

آقای مارک فیلد، وزیر دولت در امور خارجه بریتانیا که در این نشست اقتصادی و تجارتی حضور داشتند، بیان داشتند که: “سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان، در واقع سرمایه گذاری روی صلح و ثبات در افغانستان و منطقه است .”

جلالتمآب محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و همچنان محترم اجمل احمدی مشاور ارشد اقتصادی مقام عالی ریاست جمهوری از اقدامات دولت افغانستان در راستای بهبود شرایط اقتصادی و سرمایه گذاریهای خارجی بخصوص در عرصه ایجاد تسهیلات ویزه عندالورود در میادین هوایی برای تجاران و سرمایه گذاران، ایجاد دهلیز هوایی با برخی از کشورهای منطقه و جهان برای صدور اقلام و صادرات افغانستان، تدوین و اصلاح قوانین و طرزالعمل های موجوده برای بهتر ساختن شرایط سرمایه گذاریها در کشور، حمایت از سرمایه گذاریهای کوچک، سیستم قرضه و بیمه، تدوین و نهایی سازی قانون معادن، گسترش و عملی نمودن پروژه های بزرگ اقتصادی منطقوی وافزایش میزان صادرات افغانستان بخصوص در نتیجه ایجاد و گسترش برنامه دهلیز اقتصادی هوایی، معلومات همه جانبه ارایه نموده، از هرگونه حمایت دولت در تشویق و ایجاد سرمایه گذاریهای خارجی اطمینان دادند.

در همین حال، جلالتمآب سید طیب جواد سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا در این نشست، ضمن قدردانی از همکاریها و حمایت اتاق های بین المللی تجارت افغانستان و بریتانیا، از فراهم آوری  فرصت های لازم برای سرمایه گذاری در افغانستان به اشتراک کنندگان اطمینان داده، افزودند که رشد اقتصادی از راه تقویت سکتور خصوصی در کشور، پایه های تامین امنیت و خودکفایی اقتصادی در افغانستان است و از همکاریها و حمایت کشور دوست بریتانیا در این راستا قدردانی نمودند.

از آنجاییکه یکی از اهداف عمده اولین نشست بازرگانی و سرمایه گذاری افغانستان – بریتانیا در لندن، بازاریابی برای تولیدات شرکت های افغانی در مارکیت های بریتانیا بود، بناً به اثر سعی و تلاش سفارت افغانستان در بریتانیا، اولین قرارداد تهیه و بازاری یابی برای شربت خالص انار و انگور افغانستان در بازار های بریتانیا به ارزش ۱۵ میلیون دالر امریکایی میان کمپنی های (Afghan Red Pomegranate Juice Facility) و (Plant for Peace) به امضا رسید که براساس این قرار داد، زمینه فروش شربت انار و انگور افغانستان در سوپر مارکیت های بزرگ و معتبر بریتانیا فراهم میگردد.

در همین حال، با درنظرداشت استقبال کم نظیر از این نشست تجارتی، سفارت افغانستان در بریتانیا مصمم است تا  نشست بزرگتر تجارتی را در سال آینده میلادی در لندن برگزار نماید.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا