اعلان تاخیر در توزیع و چاپ پاسپورت

قابل توجه متقاضیان محترم پاسپورت! به سلسله پروسه به روزرسانی سیستم توزیع و چاپ پاسپورت در تمامی نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور، شعبه قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن نیز از چندی بدینسو مشغول راه اندازی سیستم جدید توزیع و چاپ پاسپورت میباشد و تا ختم این پروسه و راه اندازی کامل سیستم جدید، از پذیرش درخواستی ها تا امر ثانوی عذر میخواهد و از متقاضیان عزیز به علت تاخیر در ارائه خدمات پاسپورت پیشاپیش پوزش میطلبد.
دکمه بازگشت به بالا
بستن